Gabinet de premsa: redacció i difusió de notes per a mitjans

 

Les novetats del seu negoci, productes i serveis, es poden comunicar de moltes maneres. Una d’elles és a través de notes de premsa als mitjans. Redactem les notes premsa adequades a cada mitjà, per a que els periodistes les trobin atractives. Fem seguiment de l’enviament de les notes de premsa i recollim els resultats obtinguts per a que el client conegui en tot moment què està passant.